individualizmus

Az individualista és kollektivista társadalmak megkülönböztető ... A kollektivizmus szó jelentésében a közösségi gondolkozás, az egyén és a társadalom.

cselekvés és a társadalomkritika együttes művelésére lehetett minta. Ugyanakkor Kemény munkásságról, szegénységről, cigányságról vagy a vállalatvezetőkről ...

Készítette és lejegyezte: Elbert Márta. Interneten: http://www.kemenyistvan.hu/ images/01/Kem%E9ny%20Istv%E1n%20interj%FA_1_5.pdf. Kemény István 2007.