cg narzuki

Dt Akaun Penghutang , Kt Akaun Hutang Lapuk Terpulih. 5. PERUNTUKAN HUTANG RAGU (PHR). • Satu anggaran jumlah hutang yang tidak dapat dikutip.

Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online. Page 2. Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online. Page 3. Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online. Page 4 ...